Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/04/2021

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu danh sách 85 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 13 đơn vị bầu cử trong tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: