Vĩnh Phúc có 99.41% cử tri đi bầu cử

23/05/2021

Tính đến 22h00’  ngày 23/5, toàn tỉnh có 836.349 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99.41%; cao nhất là thành phố Vĩnh Yên đạt 99,95%; tiếp đó là các đơn vị: huyện Yên Lạc: 99.86%; thành phố Phúc Yên: 99.79%; huyện Vĩnh Tường: 99.76%; huyện Lập Thạch: 99.59%; huyện Sông Lô: 99.37%; huyện Tam Dương: 98.78%; huyện Tam Đảo: 98.61%; huyện Bình Xuyên: 98,40%.

Thống kê tỷ lệ cử tri đi bầu cử


Cũng theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, có 840 khu vực bỏ phiếu kết thúc lúc 19h00; 75 xã, phường, thị trấn với 855 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

 

Các tin đã đưa ngày: