Chính quyền địa phương, các tổ bầu cử phải làm gì khi địa bàn phát sinh dịch bệnh Covid-19?

06/05/2021

Chính quyền địa phương, các tổ bầu cử phải làm gì khi địa bàn phát sinh dịch bệnh Covid-19?

Trả lời:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trong phạm vi cả nước, để kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh. Theo hướng dẫn này, chính quyền địa phương, các tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm các quy định sau:

Có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm được và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại các phòng bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu phải tạo lối đi, hành lang thông thoáng và có hướng dẫn cụ thể cho cử tri tham gia bỏ phiếu, bảo đảm khoảng cách khi nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu, đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu,… thực hiện đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Các tin đã đưa ngày: