Cử tri tiến hành bỏ phiếu như thế nào?

21/05/2021

Cử tri tiến hành bỏ phiếu như thế nào?

Trả lời:

Quy định tại Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 2015, cụ thể như sau:

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 2015; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

Khi đi bỏ phiếu, cử tri phải tuân theo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Luôn đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định.

+ Che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

+ Thực hiện phân luồng bỏ phiếu đi vào, đi ra theo một chiều.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Các tin đã đưa ngày: