Cử tri ghi phiếu bầu cử như thế nào?

21/05/2021

Cử tri thực hiện việc ghi phiếu bầu cử như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm b, khoản 4 Điều 10, Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ Nôi vụ quy định cách ghi phiếu bầu như sau:

- Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn.

- Cử tri không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào); không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

- Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu.

 

Các tin đã đưa ngày: