Công điện số 633/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: