Phương án số 3764/PA ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

19/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: