CÁC CA KHÚC TIÊU BIỂU VỀ BẦU CỬ

1. Lá phiếu niềm tin - Tác giả: Vũ Mão                                                       2. Nhanh chân lên ! Dậy mà đi - Tác giả: Trần Long Ẩn

                                          

3. Ta mau đi bầu - Tác giả: Nguyễn Đức Trung                                           4. Bài ca ngày hội - Tác giả: Tôn Thất Lập

                                          

5. Lá phiếu đầu tiên - Tác giả: Thập Nhất                                                     6. Cả nước đi bầu - Tác giả: Văn Chung

                                          

7. Ngày Quốc Hội - Tác giả: Đỗ Nhuận                                                          8. Ngày hội toàn dân - Tác giả: Vũ Mão